Rechter: Het is nog niet zo ver

Door Hans Hupkes

Den Haag, 21 september 2003

Het is nog niet zo ver. Daarom heeft de president van de rechtbank in Amsterdam vrijdag 28 februari een eis van zeventien burgers uit Irak om oorlogsgeweld af te wenden, afgewezen.

De Irakezen willen dat de Staat der Nederlanden en de politieke leiders Balkenende en Bos zich van alle steun aan (de voorbereiding van) een oorlog tegen hun land onthouden.

De raadsman van de Irakezen, mr. Nico Steijnen, is niet ontevreden. “De president van de Amsterdamse rechtbank heeft zich volledig bevoegd verklaard om over de rechtmatigheid van de Nederlandse steun aan de komende oorlog tegen Irak te oordelen.”

Tijdens de zitting op vrijdag 21 februari had landsadvocaat C. Houtzagers betoogd dat de rechter de Tweede Kamer niet voor de voeten zou mogen lopen.

Natosued.org (oftewel de Permanente Commissie inzake Westerse oorlogsmisdrijven) organiseert de rechtsgang van de burgers in Nederland. De organisatie benadrukt dat een overtreding van het geweldsverbod, zoals beschreven in het internationaal recht, onrechtmatig - en zelfs misdadig - is. In dit geval moet de rechter de politiek corrigeren.

Als de oorlog daadwerkelijk losbarst, zullen de Irakese burgers opnieuw bij de president van de rechtbank in Amsterdam aan de bel trekken.

Zie ook: de dagvaarding
Zie ook: de pleitnota