How to bring to Justice Western War Criminals

Read the Manual

Founded in the Netherlands by the Permanent Commission with regards to (Dutch) War Crimes in Yugoslavia

Osnovan u Holandiji od strane Stalne komisije u vezi sa holandskim ratnim zločinima u Jugoslaviji

Opgericht in Nederland door de Permanente Commissie inzake (Nederlandse) Oorlogsmisdrijven in Joegoslavië

De Staat der Nederlanden moet Bush vervolgen wegens dreigen met agressie