Steun ons!

Het voeren van schadeclaimprocedures kost veel geld. Dat hebben de burgerslachtoffers van de Navo in Joegoslavië helaas niet. Daarom heeft Natosued.org een fonds ingesteld om deze rechtszaken te kunnen financieren. Eventuele schadevergoedingen en smartengeld komen geheel ten goede aan de slachtoffers. Het gaat dan om de nabestaanden van het bombardement op de RTS-studio in Belgrado en de slachtoffers van de aanval met clusterbommen op Nis.

Op deze website zal Natosued.org verantwoording afleggen.

Bijdragen zijn welkom op:

gironummer 972992 ten name van:
Stichting Steunfonds Juridische Hulp, Zeist o.v.v. natosued.org

We stellen het op prijs als u een e-mail stuurt, zodat we u ook actief op de hoogte kunnen houden van de vorderingen.