Verantwoording

Rechtbank Amsterdam

Op 24 maart 1999 viel de Navo Joegoslavië aan. Het was een overtreding van het geweldsverbod jegens andere staten en daarmee een misdaad tegen de vrede. Gedurende 78 dagen werd het overgrote deel van de (cluster)bommen en kruisraketten gericht op burgerdoelen in Servië die geen enkel militair belang hadden voor de 'humanitaire actie' in Kosovo.

Inmiddels zijn in verschillende lidstaten van de Navo namens burgerslachtoffers rechtszaken aangespannen om schadevergoeding en smartengeld te eisen. In Nederland zijn meteen vier korte gedingen gevoerd door de Permanente Commissie (PC) inzake (Nederlandse) Oorlogsmisdrijven in Joegoslavië.

De nabestaanden van de slachtoffers van de aanval op de televisiestudio in Belgrado hebben een zaak aangespannen en ook de slachtoffers van clusterbommen in Nis op 7 mei 1999 zullen hier een schadeprocedure beginnen.

De PC is opgericht door onder andere de Vereniging Juristen voor de Vrede en de Vereniging van Anti-Fascistische Oud Verzetsstrijders/Bond van Anti-Fascisten en financiert zijn activiteiten uit eigen fondsen. Eventuele schadevergoedingen en smartengeld komen geheel ten goede aan de slachtoffers. Via deze website, NatoSued.org, hopen we uw morele en financiële steun te verwerven.