Nieuwsbrief

2003, nummer 2
zaterdag 22 maart

redactie: Hans Hupkes,
Marskant 71, 7551 BT Hengelo.
tel: (074) 243 28 87
email: info@natosued.org

giro 972992 t.n.v. Stichting Juridische Hulp, Zeist (o.v.v. natosued.org)


Gerechtshof honoreert verzoek getuigenverhoor

Burgers uit Belgrado en Nis mogen oud-premier Kok als getuige laten horen als voorbereiding op het proces dat zij tegen de Nederlandse Staat willen voeren. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald.

Natosued.org is blij met deze eerste stap op weg naar waarheid en gerechtigheid.

Het gaat, zoals bekend, om nabestaanden van de slachtoffers van de aanval op de televisiestudio in Belgrado en slachtoffers van de aanval met clusterbommen op het centrum van Nis, in 1999. De rechter-commissaris zal op hun verzoek ook de oud-ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) ondervragen.

Het gerechtshof heeft bepaald dat het getuigenverhoor achter gesloten deuren plaatsvindt. Ten onrechte, meent Natosued.org. Het gaat hier immers om een ernstige schending van de internationale rechtsorde en het humanitaire oorlogsrecht.

Het gevolg van de aanval met kuisraketten op de tv-studio is alleen al vergelijkbaar met de vuurwerkramp in Enschede. En hier betrof het géén ongeluk, maar een doelbewuste actie die door de toenmalige premier in het openbaar is gelegitimeerd. Om over de verschrikkelijke gevolgen van de clusterbommen, die door Nederlandse F16's zijn afgeworpen, nog maar te zwijgen. Daarbij past openbaarheid.

Zie: Uitspraak LJN-nummer: AF6114 Zaaknr: 2002/754


Website vernieuwd

In de vorige Nieuwsbrief riep Natosued.org kandidaten op zich te melden als onbezoldigd webmaster van www.natosued.org. Het is gelukt een deskundige en vaardige beheerder van het digitale terrein te vinden.

Het resultaat is al zichtbaar op de site zelf. Deze is grondig vernieuwd. Natosued.org kan in deze tijd, waarin de internationale rechtsorde op ongekende wijze wordt geschokt, snel actuele berichten over de rechtsgang namens slachtoffers van de nieuwe oorlogvoering publiceren. Een grote vooruitgang.


Het aanklagen gaat door

In binnen- en buitenland nemen de activiteiten om regeringsleiders aan te klagen toe. Nederlandse vredesactivisten hebben het initiatief genomen om wegens de oorlog tegen Irak klachten in te dienen bij het zojuist geïnstalleerde Internationaal Strafhof in Den Haag.

Handtekeningen kunnen gezet worden op www.iraqwarcrimes.org.


Irak: het wás nog niet zover

“Het is nog niet zover.” Daarom heeft de president van de rechtbank in Amsterdam op vrijdag 28 februari een eis van zeventien burgers uit Irak om oorlogsgeweld af te wenden afgewezen.

De Irakezen willen dat de Staat der Nederlanden en de politieke leiders Balkenende en Bos zich van alle steun aan (de voorbereiding van) een oorlog tegen hun land onthouden.

De raadsman van de Irakezen, Nico Steijnen, is niet ontevreden. “De president van de Amsterdamse rechtbank heeft zich volledig bevoegd verklaard om over de rechtmatigheid van de Nederlandse steun aan de komende oorlog tegen Irak te oordelen.”

Tijdens de zitting op vrijdag 21 februari had landsadvocaat C. Houtzagers betoogd dat de rechter de Tweede Kamer niet voor de voeten zou mogen lopen.

Natosued.org (oftewel de permanente commissie inzake westerse oorlogsmisdrijven) organiseert de rechtsgang van de Irakese burgers in Nederland. De organisatie benadrukt dat een overtreding van het geweldsverbod, zoals beschreven in het internationaal recht, onrechtmatig - en zelfs misdadig - is. In dit geval moet de rechter de politiek corrigeren.

De voorbereidingen voor een nieuw kort geding wegens de onrechtmatigheid van de politieke steun van de Nederlandse regering aan de oorlog is in volle gang.


Steun ons

Het is maandag 24 maart precies vier jaar geleden dat de Navo de militaire aanval op Joegoslavië opende. De operatie duurde 78 lange dagen.

Natosued.org komt langzaam op gang, maar heeft een lange adem om de agressors namens de burgerslachtoffers aan te spreken. De organisatie kan alle steun goed gebruiken. Zegt het voort. Zie www.natosued.org. Voor donaties giro 972992 t.n.v. Stichting Juridische Hulp, Zeist (o.v.v. natosued.org).