Voortzetting getuigenverhoor nodig

Een militaire bevelhebber en een functionaris van Amnesty International moeten nu onder ede voor de rechter-commissaris getuigen over luchtaanvallen op Joegoslaviƫ in 1999. Dat verzoek is bij de rechtbank in Den Haag ingediend.

Amnesty International zou uitsluitsel kunnen geven over de verklaring onder ede van oud-minister Van Aartsen dat hij de mensenrechtenorganisatie voor de aanval op de televisiestudio in Belgrado had gewaarschuwd.

Maandag 28 juni hoorde de rechter-commissaris Frank de Grave, in 1999 minister van Defensie, en de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. De eerste benadrukte dat hij de besluitvorming binnen de NAVO volgde en verdedigde, zonder nauwgezette eigen criteria in acht te nemen. Het is daarbij van belang te weten dat de lidstaten van de NAVO uitdrukkelijk verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, waarvoor unanimiteit onder de lidstaten vereist is.

Van Nieuwenhoven stelde dat ze “er vanuit moet gaan dat een minister de Tweede Kamer juist inlicht en dat dus ook doet” toen haar werd gevraagd hoe het parlement vorm had gegeven aan zijn controlerende taak.

De Grave erkende dat over de proportionaliteit van de aanval op de tv-studio te discussiƫren valt omdat de zender snel weer in de lucht was. De omroep, die dagelijks de gevolgen van de luchtaanvallen documenteerde, zou volgens de ex-minister echter een propagandawapen in handen van Milosevic zijn geweest en daarom een gerechtvaardigd doelwit.

De Grave nam geen afstand van het gebruik van het clustermunitie die van zeer grote hoogte werd afgeworpen. Hij verklaarde voor de rechter-commissaris niet te hebben geweten dat het vliegveld slecht vier kilometer van het centrum ligt.