De Vrijspraak van Milosevic

Briefwisseling tussen Natosued en een Nederlandse oud-journalist

12 november 2018

Geachte heer J.,

In het verhaal dat ik indertijd schreef over de meer dan verdachte omstandigheden waarin Milosevic uiteindelijk tegen een hartstilstand aanliep, ontbreekt, zoals ik nu bij herlezing opmerk, hetgeen wèl door Andy Wilcoxson op papier wordt aangegeven, maar dus niet door mij, namelijk een expliciete vaststelling van de onzinnigheid waarmee het ICTY-rapport inzake de dood van Milosevic tracht te verklaren dat de uitslag van de op 12 januari 2006 afgenomen bloedtest, waarbij het voor hem fatale middel rifampicine in zijn bloed werd aangetroffen, hem pas begin maart 2006 werd medegedeeld, luidende in dat rapport: “Mr. Milosevic was not told of the results until 3 March 2006 because of the difficult legal position in which Dr. Falke found himself by virtue of the legal provisions concerning medical confidentiality (an issue which is further considered later on in this report).”

Lees verder

Nazi-Justitie?

...Bush en Blair pleegden zodoende het meest ernstige misdrijf naar internationaal recht dat bestaat. Een misdaad waarvan het Tribunaal van Neurenberg heeft gezegd dat daarin al het kwaad van de oorlog ligt besloten...

Lees verder

Press Release: President Milosevic's Attorney Threatens Legal Action Against the ICTY's Dr. van Dijkman

Slobodan Milosevic Freedom Center The Hague

July 26, 2005

Nico Steijnen, board member of the Slobodan Milosevic Freedom Center and Slobodan Milosevic's attorney before the Dutch Courts, is threatening legal action against the ICTY's Dr. Van Dijkman.

If Dr. Van Dijkman, in response to the tribunal's recent requests, gives the go ahead to increase the weekly court session load on President Milosevic, then Nico Steijnen will initiate litigation against Dr. Van Dijkman on President Milosevic's behalf.

The following is the text of the letter served on Dr. Van Dijkman by attorney Steijnen yesterday.

Lees verder

Voortzetting getuigenverhoor nodig

Een militaire bevelhebber en een functionaris van Amnesty International moeten nu onder ede voor de rechter-commissaris getuigen over luchtaanvallen op Joegoslavië in 1999. Dat verzoek is bij de rechtbank in Den Haag ingediend.

Lees verder

Verhoor Kok en Van Aartsen biedt munitie voor verdere rechtsgang

Persbericht 28 januari 2004

Het getuigenverhoor van Kok en Van Aartsen op maandag 26 januari was een mijlpaal voor de rechtspraak inzake westerse oorlogsmisdrijven. Een belangrijke eerste stap ook op weg naar waarheidsvinding en genoegdoening voor Joegoslavische burgers die in 1999 getroffen werden door oorlogsgeweld van de NAVO.

Lees verder